Překlady - Tlumočení - Technika

Agentura BOKS je vybavená vlastní konferenční technikou pro zajištění akcí různého rozsahu, od malých seminářů přes firemní prezentace až po velké mezinárodní kongresy a filmové festivaly.


BOKS s.r.o. nabízí tlumočení konferencí a seminářů s lékařskou, vědeckou, politickou či kulturní tematikou, ale také přednášek, obchodních jednání, filmů, na vernisážích atd.

  • simultánní (současné) tlumočení 
  • konsekutivní (následné) tlumočení
  • obchodní nebo technická jednání ve firmách
  • hostesky se znalostí cizího jazyka
  • tlumočení na veletrzích

Pro simultánní tlumočení má společnost BOKS s.r.o. k dispozici vlastní technické vybavení. Více informací o tlumočnické technice naleznete v sekci Tlumočnická technika.

BOKS s.r.o. nabízí tlumočníky a hostesky na veletrhy, pořádané na brněnském výstavišti. Protože tam má i svoji kancelář, může nabídnout zákazníkům možnost bezprostředního osobního jednání. V případě zájmu, můžete z areálu brněnského výstaviště volat klapku 8512.


Nabízíme překladatelské služby ve všech světových jazycích:

  • překlady odborných textů (technických, právnických, obchodních a vědeckých)
  • překlady se soudním ověřením 
  • expresní překlady
  • překlad videa včetně titulkování nebo namluvení jiné jazykové verze


Pro kalkulaci ceny překladu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Cena překladu se určuje podle tzv. „normostran“. Jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer. V některých případech se cena počítá podle počtu slov nebo hesel.