Tichá aukce

Tichá aukce elektronicky

Moderní elektronika nabízí zajímavé, elegantní a efektivní možnosti pro organizátory tichých aukcí, jejich účastníkům pak jednoduché zadávání nabídek způsobem, který více odpovídá tomu, na co jsou zvyklí v 21. století.

U elektronické tiché aukce obdrží každý účastník obdrží komunikační konzolu (a kartu se svým jménem s jedinečným PINem. Jakmile se tímto PINem přihlásí systému, může začít dražit. Na klávesnici konzoly vypíše číslo draženého předmětu a na displeji se mu zobrazí minimální částka, kterou může nabídnout. Tuto částku buď potvrdí, případně navýší anebo nabídku zruší.

Mezi výhody elektronická tiché aukce patří ověřitelnost dražitele díky použití PINu, zobrazení dražených předmětů včetně poslední cenové nabídky na monitorech nebo displejích, přehled o průběhu dražby a moderní způsob komunikace. V neposlední řadě může tento způsob zvýšit image akce.