Bezdrátové

Hlasovací zařízení je vynikajícím prostředkem pro zpestření Vašich konferencí či seminářů. Hlasovací zařízení je proaktivní a interaktivní nástroj pro rychlé, efektivní, celoplošné a objektivní zjištění názoru, hodnocení, rozhodnutí nebo znalostí účastníků akce.

Naše bezdrátové hlasovací zařízení s originálním prověřeným softwarovým vybavením umožňuje parlamentní hlasování (ANO – NE – ZDRŽEL SE) na schůzích, politických mítincích či valných hromadách. Může se použít při hodnotících hlasování (absolutně nesouhlasím – nesouhlasím – nejsem rozhodnutý – souhlasím – absolutně souhlasím) i hlasování v kvizových hrách atd.

Jak toto zařízení funguje? Jednoduše a efektivně. Každý účastník dostane vlastní hlasovací konzolu, trochu podobnou dálkovému ovládání televize, a jsou mu promítány nebo čteny jednotlivé otázky. Otázky mohou být předem připravené (např. v PowerPointu) nebo formulovány během jednání. Účastníci zvolí odpověď a zařízení jejich odpověď okamžitě zpracuje, vyhodnotí a zobrazí. Skupinu hlasujících je možné rozdělit na podskupiny. Výsledky jednotlivých otázek i celého testu je také možné předávat v tištěné podobě. Ze zprávy o hlasování je zřejmé, jak bylo z jednotlivých konzol hlasováno.

Efektivní, objektivní a přesné a výsledky jsou okamžitě k dispozici jak přednášejícímu, tak i organizátorům. Použití bezdrátového hlasovacího zařízení nabízí operativní a objektivní zpětnou vazbu. Vytvoří se kontakt mezi přednášejícím a jeho publikem a protože nedochází k časovým ztrátám, přednášky či jednání nabudou novou dynamiku. A co doporučit závěrem? Vyzkoušejte si toto zařízení na své akci. Bude se líbit Vám i Vašim posluchačům!